Prenájom lešenia

Fasádne lešenie

HLAVNÉ VÝHODY

· - Jednou z predností fasádneho lešenia je aj rýchla montáž a demontáž.

· - Tej napomáha najmä jednoduchosť, konštrukčná dôvtipnosť a opakovateľnosť jednotlivých dielov, ale tiež nízka hmotnosť dielov,             ktorá znižuje namáhavosť montáže a umožňuje ľahkú manipuláciu s dielmi lešenia.

· - Fasádne lešenie zodpovedá súčasným trendom univerzálneho lešenia pre hrubú stavbu, dokončovacie a rekonštrukčné práce.

· - Pomocou základných a doplnkových dielov lešenia je možné vyriešiť akúkoľvek úlohu nielen v oblasti stavebnej výroby.

 

Dĺžka poľa:

0,73 m, 1,09 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m, 3,07 m

Šírka poľa:

0,73 m, 1,09 m, pri použití konzol je možné rozšíriť pole o 0,36 m alebo o 0,73 m

Výška poschodia:

2 m, výška prízemného poschodia min. 2,10 m

Kotvenie:

kotvami, skrutky 12 mm s okami do hmoždiniek 14 mm zavrtanými do fasády – bežne po 8 m, pri krajoch lešenia a v miestach podlahy s prielezom po 4 m, uhlopriečne stuženie diagonálami každé piate pole

 

Pojazdné hliníkové lešenie

Copyright © 2017. All Rights Reserved.